جراحی بینی استخوانی 3

جراحی بینی استخوانی در خرم اباد - دکتر آتوسا طهماسبی

جراحی بینی استخوانی در خرم آباد ، بر روی بینی هایی با ویژگی هایی همچون پوست نازک و استخوان محکم توسط دکتر طهماسبی انجام می شود.

جستجو کنید

آخرین مقالات

اشتراک گذاری